BADANIE USG SZYI

300 zł

Na szyi znajduje się wiele narządów, które mogą być poddane bardzo dokładnej ocenie w badaniu usg. Istnieje szereg chorób i nieprawidłowości, które mogą zostać w ten sposób wykryte.

Można wykonać badanie ukierunkowane na dany narząd lub okolicę np. usg tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych lub wykonać badanie kompleksowe wszystkich w/w struktur w cenie 300 zł.

Kiedy powinieneś zgłosić się na badanie usg szyi:

  • wyczułeś dotykiem podskórny guzek
  • ból szyi, szczególnie o charakterze ucisku
  • problemy z połykaniem
  • przewlekła chrypka
  • okresowa ocena tarczycy bez żadnych wskazań
  • obrzęk i ból okolicy ślinianek nasilający się w czasie jedzenia
  • kontrola po chorobach nowotworowych w obrębie szyi (nowotwory tarczycy, ślinianek, gardła , krtani ) lub innych okolic ciała.

Choć nie wszystkie narządy szyi są dostępne badaniem usg np. krtań, tchawica nie mogą być poddane szczegółowej ocenie w ten sposób, to jednak poważnym chorobom w/w struktur towarzyszą zwykle objawy doskonale widoczne w usg tj. powiększone węzły chłonne szyi. Ich wykrycie nakazuje wówczas dodatkowe badania np. laryngologiczne.

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga przygotowania. Należy zdjąć z szyi wszelkie ozdoby tj. łańcuszki, długie kolczyki (najlepiej zrobić to już w domu) oraz odzież. Badanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na plecach i trwa zaledwie 10-15 min. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą pełną dokumentację medyczną dotyczącą dotychczasowych chorób narządów szyi, zabiegów chirurgicznych tej okolicy, wyniki biopsji i poprzednich badań usg. Im więcej informacji Pacjent dostarczy lekarzowi badającemu, tym dokładniejsza będzie ocena porównawcza i diagnoza