USG obwodowych węzłów chłonnych

250 zł

Powiększone węzły chłonne mogą sygnalizować chorobę samych węzłów chłonnych (np. chłoniaka) lub być tylko objawem towarzyszącym innej chorobie w danej okolicy (nowotworowej lub zapalnej).

Badanie USG pozwoli odróżnić węzły niegroźne od tych, które są potencjalnie niebezpieczne lub są objawem poważnej choroby i wymagają dalszej diagnostyki.
W ramach tego badania oceniane są węzły chłonne nastepujących okolic:
– szyi
– okolic karku
– dołów nadobojczykowych i podobojczykowych
– dołów pachowych
– pachwin

Przygotowanie do badania:

Badanie nie wymaga przygotowania. Należy zdjąć z szyi wszelkie ozdoby tj. łańcuszki, długie kolczyki (najlepiej zrobić to już w domu) oraz odzież tak, aby zapewnić swobodny dostęp do badanych okolic.  Badanie jest przeprowadzane w pozycji leżącej na plecach i trwa zaledwie 10-15 min.
Koniecznie trzeba zabrać ze sobą pełną dokumentację medyczną dotyczącą dotychczasowych chorób narządów szyi,  węzłów chł., zabiegów chirurgicznych  okolicy poddanych ocenie , wyniki biopsji i poprzednich badań usg. Im więcej informacji Pacjent dostarczy lekarzowi badającemu, tym dokładniejsza będzie ocena porównawcza i diagnoza.